Soal Latihan PKN kelas 6 Nilai- Nilai Juang dalam Perumusan Pancasila

1. Ketua BPUPKI adalah… .
a. Ir. Soekarno
b. Drs. Moh. Hatta
c. Dr. Rajiman Widyodiningrat
d. Mr. Moh. Yamin

2. BPUPKI dibentuk tanggal... .
a. 1 Maret 1945
b. 29 Mei 1945
c. 1 Juni 1945
d. 22 Juni 1945

3. Piagam Jakarta dirumuskan oleh... .
a. seluruh anggota BPUPKI
b. seluruh anggota PPKI
c. panitia sembilan
d. tokoh kemerdekaan

4. Urutan sila Pancasila yang resmi sesuai dengan….
a. Piagam Jakarta
b. usulan Ir Soekarno
c. usulan Moh Yamin
d. Alinea 4 UUD 1945

5. Tanggal 1 Juni seharusnya kita peringati sebagai hari... .
a. lahirnya Pancasila
b. kesaktian Pancasila
c. disyahkannya UUD 1945
d. disyahkannya dasar negara

6. Gambar pohon beringin pada lambang negara Indonesia merupakan simbol
dari sila ….
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

7. Tokoh pengusul dasar negara yang berasal dari Sumatera Barat adalah ... .
a. Drs. Moh. Hatta
b. Mr. Moh. Yamin
c. K.H. Wahid Hasyim
d. Haji Agus Salim

8. Nilai-nilai yang terdapat dalam kelima sila Pancasila berasal dari ….
a. pemikiran para tokoh nasional
b. nilai luhur budaya bangsa Indonesia
c. adat dan budaya suku Jawa
d. usulan perdana menteri Jepang

9. Jepang memberi janji kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945 dengan maksud agar ... .
a. membantu Indonesia agar bebas dari penjajahan Belanda
b. bangsa Indonesia bersemangat membantu Jepang dalam melawan
Sekutu
c. rakyat Indonesia tidak melawan kepada Jepang
d. bangsa Indonesia dapat sejajar dengan bangsa Jepang

10. Rumusan sila pertama Pancasila menurut Piagam Jakarta adalah … .
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
c. Ketuhanan Yang Berkebudayaan
d. Peri Ketuhanan

1. Rumusan dasar negara yang otentik terdapat pada...................................… .
2. UUD 1945 disahkan pada tanggal...............................................................… .
3. Ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia adalah...........................….
4. Ketua BPUPKI adalah...................................................................................... .
5. Panitia sembilan diketuai oleh........................................................................ .
6. Bhineka Tunggal Ika artinya............................................................................ .
7. Presiden pertama RI adalah............................................................................. .
8. Wakil presiden pertama RI adalah................................................................... .
9. Proklamasi kemerdekaan RI dilakukan oleh.................................................. .
10. Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal...................................................


1. Sebutkan rumusan Pancasila menurut Piagam Jakarta!
2. Di manakah rumusan Pancasila yang sah dimuat?
3. Jelaskan tugas BPUPKI!
4. Mengapa kepentingan negara harus didahulukan daripada kepentingan pribadi?
5. Berikan 3 contoh pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari- hari!Sumber : Buku Sekolah Elektronik (BSE)
Wahana Belajar
Pendidikan Kewarganegaraan
Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI
Diterbtikan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan NasionalPost a Comment for "Soal Latihan PKN kelas 6 Nilai- Nilai Juang dalam Perumusan Pancasila"